Фобиите представляват силен, продължителен и ирационален страх от определени предмети, дейности, хора или ситуации, характеризиращ се с необосновано безпокойство за потенциална опасност и предизвикват паническо и парализиращо поведение. 
В ежедневието често чуваме думата „фобия“. Хората свързват този термин с безпокойството и обикновено го ползват като синоним за страх. Въпреки че фобиите са наистина обвързани със страха, тяхното обяснение е много по-различно от ежедневната употреба на думата. Понятието „фобия“ произлиза от гръцкото „фобос“, което значи страх, паника, ужас, бягство и се свързва с тревожни състояния, които до такава степен влияят на поведението на човек, че пречат на нормалния му живот.

Фобии с буква [А]

Аблутофобия – страх от миене  и къпане. Както повечето страхове аблугофобията е създадена в подсъзнанието като защитен мефанизъм 
Авиофобия – страх от летене 
Агирофобия – страх от улици или страх от пресичане на улици 
Аглиофобия – постоянен страх от болка 
Агорафобия – страх от отворени пространства . Често този страх се определя и като страх от напускане на дома, страх от опашки, мостове.Обобщено за него може да се даде следното определение  –  страх от  невъзможността да напуснеш дадено място веднага. 
Аграфобия – страх от сексуално насилие 
Агризоофобия – страх от диви животни 
Аерофобия – страх от въздуха, вятъра 
Аероакрофобия – страх и постоянно напрежение и старо т високи открити пространства 
Аероносифобия – страх от височини и от дискомфорта в самолета, водещ до повръщане 
Айкмофобия  – страх от игли, ножове и всички остри предмети 
Айлурофобия – страх от котки 
Акарофобия – страх от сърбеж. Акарофобия е ненормален и постоянен страх от сърбене или от насекомите, които причиняват сърбене. 
Акрофобия – страх от  височини 
Акустикофоия – страх от шум, страх от звуци и разговор по телефона 
Алодоксафобия – страх от собствено мнение 
Алгофобия – страх от височини, възвишния и гледки над морского равнище.  Страдащите изпитват ненормална или твърде силна емоционална реакция към определена гледка, звук, миризма, както и дълбоко усещане за физическа  безпомощност, когато присъстват на подобно място 
Амбулофобия – страх от ходене пеша 
Амаксофобия –  страх от пътуване в кола 
Аматафобия – страх от прах, боклуци 
Амикофобия – страх от драскотини и повреждане на кожата 
Амнезиофобия – страх от амнезия, от забравяне и загуба на памет 
Анаблефобия – страх да погледнеш нагоре 
Андрофобия – страх от мъже 
Анемофобия – страх от въздуха 
Анкилофобия  – страх ог неподвижност 
Анкраофобия – страх от въздуха и вятъра 
Антропофобия – страх от  хората изобщо 
Ангрофобия – страх от гняв и от това да не бъдеш разгневен 
Англофобия –  страх от всичко английско 
Ангинофобия – постоянен страх от задушаване или ангина 
Антлофобия – страх от наводнения 
Антрофобия – страх от цветя 
Ануптафобия – страх от самота и безбрачие 
Апейрофобия – страх от безкрайността 
Апифобия– страх от пчели 
Апотемнофобия– страх от хора с ампутации 
Аракибутирофобия – страх от залеване на фъстъчено масло по небцето 
Аракнефобия – страх от паяци 
Арзонфобия – страх от огън 
Аритмофобия – страх от числа 
Архенфобия – страх от мъже 
Асиметрифобия – страх от асиметрични вещи 
Астенофобия – страх от  припадане или слабост 
Астрафобия – страх от гръмогевици и мълнии 
Астрофобия – страх от звездите и други небесни тела 
Атазагорафобия – страх да не бъдеш забравен или незабелязан от другиге 
Атаксиофобия– страх от нарушаване координацията на движение         
Атаксофобия – страх от безредие и неспретнатост         
Атикифобия  – страх от провал 
Ателофобия – страх от несъвършенство 
Атомозофобия – страх от ядрен взрив 
Аулуфобия – страх от флейти 
Аурорафобия– страх от Северното сияние 
Аурофобия – страх от злато 
Аугодизомофобия – страх да не бъдеш мръсен 
Аутоматонофобия– страх от роботи 
Аутомизофобия – страх да не се изцапаш, посгоянно миене на ръце 
Аутофобия – страх да не бъдеш сам 
Афенфозмофобия –  страх да бъдеш докосван         
Ахлуофобия – страх от тъмнината и от нощта 
Ацерофобия – страх от кисел вкус

Фобии с буква [Б]

Базифобия – страх от ходене или падане 
Базофобия – страх от неспособност за стоене 
Бактериофобия – страх да не се заразиш от бактерии или страх от съприкосновение с предмети, имали контакт с бактерии 
Балистобия – страх от куршуми или ракети         
Барофобия – страх от гравитацията 
Батмофобия – страх от стъпала 
Батофобия – страх от  височини или страх да бъдещ близко до високи стради 
Батракофобия – страх от земноводни – саламандри, жаби, и т.н. 
Баттофия – страх от дълбочина 
Бацилофобия – страх от микроби 
Беланефобия – страх от остри предмети, страх да не се порежеш и убодеш 
Библиофобия – страх от книги         
Болшефобия – страх от болшевики 
Блаптофобия – страх да не нараниш някого 
Бленофобия – страх от слуз 
Богифобия – страх от злодеи, страшилища, призраци 
Ботанофобия – страх от растения 
Бромидросифобия – страх от миризмите на тялото 
Бронтофобия – страх от гръмотевици, светкавици и бури 
Буфонофобия – страх от крастави жаби

Фобии с буква [В]

Валонофобия – страх от валонците         
Ваксинофобия – страх от ваксинации 
Венустрафобия – страх от красиви жени 
Вербофобия – страх от думи 
Верминофобия – страх от  микроби 
Вертигофобия – страх от виене на свят 
Вестифобия – страх от обличане 
Винофобия – страх от пиене на вино 
Викафобия – страх от магьосници и вещици 
Виргинтифобия – страх от изнасилване 
Витрикофобия – страх от пастрока 
Вомитофобия – страх от повръщане

Фобии с буква [Г]

Галеофобия – страх от котки 
Галофобия – страх от Франция и френската култура 
Гамофобия – страх от женитба 
Гелиофобия – страх от смях 
Генофобия – страх от секс 
Генуфобия – страх от колена 
Гераскофобия – страх да станеш възрастен човек 
Германофобия – страх от Германия и германската култура 
Геронтофобия – страх от стари хора 
Гефирофобия – страх от мостове 
Гимнофобия – страх от голота 
Гинефобия – страх от жени 
Глософобия – страх от говорене пред публика 
Графофобия – страх от писане на ръка или страх да се  държат пособия за писане 
Гносиофобия – страх от познание 
Гумафобия – страх от вкус

Фобии с буква [Д]

Дейпнофобия – страх от хранене и разговори на обяд 
Декстрофобия – страх от всичко, което се намира от дясната страна на тялото 
Дементофобия – страх от полудаване и от загуба на разсъдък 
Демонофобия – страх от демони, зли сили, духове 
Демофобия – страх от тълпи 
Дендрофобия – страх от дървета 
Дентофобия – страх от зъболекари 
Дерматозиофобия – страх от кожни заболявания 
Дерматофобия – страх от поражения на кожата 
Десидофобия – страх от вземане на решение 
Дефекалоезиофобия – страх от болезнени движения на червата 
Диабетофобия – страх от диабет 
Дизабилофобия – страх от това да се  съблечеш пред другите 
Дизморфофобия – страх от уродливост 
Дидаскалейнофобия – страх да ходиш на училище         
Дикефобия – постоянен страх от справедливост 
Динофобия – страх от замаяност и водовъртежи 
Диплофобия – страх от двойно виждане 
Дипсофобия – страх от пиене 
Дистихифобия – страх от нещастен случай 
Доксофобия – страх от изразяване на мнение и получаване на благодарности 
Доматофобия – страх от къщи и да  бъдеш в къща 
Дорофобия – страх от кожа и от козината на животни 
Дромофобия – страх от пресичане на улици 
Дъчфобия – страх от холандците

Фобии с буква [Е]

Евпофобия – страх от чуването на добра новина 
Еврезиофобия – страх от идеи, отличаващи се от общоприетите 
Ейзоптрофобия – страх от огледала и виждане на нечий образ в тях 
Ейкофобия – страх от домашната обстановка 
Еклезиофобия – страх от църквата 
Екофобия – страх от дома 
Еквайнофобия – страх от коне 
Електрофобия – страх от електричество 
Елеутерофобия – страх от свобода         
Елюрофобия – страх от котки 
Еметофобия – страх от повръщане 
Енегофобия – страх от игли 
Еножиофобия – страх от извъриване на непростим грях или критика 
Енохлофобия – страх от тълпи 
Ентомофобия – страх от  насекоми 
Еозофобия – страх от зората и дневната светлина 
Епистакзиофобия – страх от кръвотечение от носа 
Епистемофобия – страх от познание 
Ергазиофобия – страх от работа или действие, страх на хирурга да оперира 
Ергофобия – страх от работа, страх да извършваш каквито и да е движения 
Еритрофобия – страх от червено, кръвотечения и червена светлина 
Еротофобия – страх от секс и всичко свързано с него 
Ергофобия – страх от работа 
Еремофобия – страх от самота 
Ереутрофобия – страх от изчервяване 
Еуротофобия – страх от женски гениталии 
Eуфобия – страх да чуеш добра новина 
Ефебилфобия – страх от тинейджъри

Фобии с буква [З]

Зелофобия – страх от ревност 
Зевсофобия – страх от Бог или богове 
Земифолия – страх от сляпото куче 
Зоофобия – страх от животни

Фобии с буква [И]

Идеофобия – страх от идеи 
Изолофобия – страх от това да останеш сам и в изолация от другите, страх от самота в живота 
Изоптерофобия – страх от термити и насекоми, които ядат дървесина 
Илингофобия – страх от замайване, или виене на свят при поглеждане  надолу 
Инсектофобия – страх от инсекти 
Иофобия – страх от отрова 
Итифалофобия – страх от съзерцаване или мисли за еректирал пенис 
Ихтиофобия – страх от риби 
Интимофобия – страх от първата интимна среща
Инфарктофобия – страх от инфаркт

Фобии с буква [К]

Кайнофобия– страх от новости 
Какорафобия – страх от неуспех и провал 
Какофобия –  страх от  грозота и уродства 
Калигинефобия -страх ог красиви жени 
Канцерофобия – страх от рак 
Кардиофобия – страх от сърдечно заболяване, инфаркт 
Карнофобия – страх от месо 
Катагелофобия – страх ог осмиване         
Катапедафобия – страх от осмиване 
Катизофобия – страх от сядане 
Катоптрофобия – страх от  огледала 
Кеймафобия – страх от студ и студени неща 
Кентофобия  – страх  от новости и нови идеи 
Кераунофобия – страх от гръмотевици и светкавици 
Киберфобия – страх от компютри и работата с тях 
Кинетофобия – страх от движение 
Кимофобия – страх от вълни и вълнообразни движения 
Кипридофобия – страх от венерически заболявания и проститутки 
Кинофобия – страх от кучета и бяс 
Кифофобия – страх от наклони 
Клаустрофобия – страх от затворени пространства 
Клейтрофобия – страх от това да не бъдеш  заключен в затворено пространство 
Клептофобия – страх да не започнеш да крадеш         
Климактофобия – страх от качване и слизане по стълби 
Клинофобия – страх  от отиване към  легло         
Клитрофобия – страх да не бъдеш заключен в задушни помещения 
Книдофобия – страх от ужилване 
Коитофобия – страх от коитус 
Койметрофобия – страх от гробища 
Койнонифобия – страх от стаи изобщо 
Колпофобия – страх от гениталиите, особено женските 
Космикофобия – страх от космически явления и феномени 
Кометофобия – страх от комети 
Кониофобия – страх от прах  
Контрафобия – стремеж да се излагаш на страховити състояния, целта е  да се изпиташ силни усещания, които не се свързани със  страх 
Контрелтофобия – страх от  сексуални злоупотреби и оскърбления 
Копофобия – страх от умора 
Копрастазофобия – страх от запек 
Копрофобия – страх от фекалии 
Коулрофобия – страх от клоуни 
Коулфобия – страх от клоуни 
Кремнофобия – страх от пропасти 
Криофобия – страх от изключителен студ 
Кристалофобия – страх от стъкло и докосване на стъклени 
Повърхности 
Ксантофобия – страх от жълт цвят 
Ксеноглософобия – страх от чужди езици 
Ксенофобия – страх от чужденци и непознати хора 
Ксерофобия – страх от сухота 
Ксилофобия – страх от гора и от дървени предмети 
Ксирофобия – страх от бръсначи

Фобии с буква [Л]

Лаканофобия – страх от зеленчуци 
Лалиофобия – страх от говорене 
Левофобия  – страх от всичко, което се намира от лявата страна 
Лепрофобия – страх от проказа 
Лейкофобия – страх от бял цвят 
Лигофобия – страх от тъмнината 
Лигирофобия – страх от силен шум 
Лилапсофобия – страх от урагани и торнадо 
Лимнофобия – страх от езера 
Линонофобия – страх от връв, канап 
Лисофобия – страх от полудяване 
Литикафобия – страх от съдебни процеси 
Логофобия – страх от думи 
Локиофобия – страх от раждане 
Логизомеханофобия – страх от компютри 
Луифобия – страх от сифилис 
Лугрофобия – страх от видри

Фобии с буква [М]

Магейрокофобия – страх от готвене 
Майеузиофобия – страх от раждане 
Макрофобия – страх да чакаш дълго 
Малаксофобия – страх от любовна игра 
Маниафобия – страх от полудяване 
Мастигофобия – страх от наказание 
Мегалофобия – страх от големи неща 
Медомалакуфобия – страх от загуба на ерекция 
Медортофобия – страх от еректирал пенис 
Меланофобия – страх от черен цвят 
Мелисофобия – страх от пчели 
Мелофобия – страх от музика /омраза към музиката/ 
Менингитофобия – страх от заболяване на мозъка 
Менофобия – страх от менструация 
Меринтофобия – страх от връзване 
Металофобия – страх от метали 
Метатесиофобия – страх от промени 
Метеорофобия – страх от метеори 
Метифобия – страх от алкохол 
Метрофобия – страх от поезия /омраза към поезията/ 
Механофобия – страх от машини 
Мизофобия – страх от замърсяване и избягване от докосване на околни предмети 
Микофобия – страх от гъби         
Микробиофобия – страх от микроби 
Микрофобия – страх от малки неща 
Мирмекофобия – страх от мравки 
Миксефобия – страх от слуз         
Митофобия – страх от митове или лъжливи истории 
Мнемофобия – страх от спомени         
Молизмофобия – страх от  мръсотия и инфекции 
Монопатофобия – страх от определено заболяване 
Монофобия – страх от самота или да бъдеш сам 
Мотефобия – страх от молци 
Моторфобия – страх от автомобили
Мусофобия – страх от мишки

Фобии с буква [Н]

Небулафобия – страх от мъгла 
Некрофобия – страх от смъртта и нещата, свързани с нея 
Нелофобия – страх от стъкло 
Неофармафобия – страх от нови лекарства 
Неофобия – страх от всичко ново 
Нефофобия – страх от облаци 
Никтохилофобия – страх от тъмни залесени места или от горите през ноща 
Никтофобия – страх от тъмнина или настъпването на ноща 
Новеркафобия – страх от пастрока 
Нозофобия – страх да се разболееш от някоя болест 
Ноктифобия – страх от нощта 
Номатофобия – страх от имена 
Номофобия – страх от липсата на мобилен телефон 
Носокомефобия – страх от болници 
Ностофобия – страх от завръщане у дома 
Нуклеомитуфобия – страх от ядрено оръжие 
Нудофобия – страх от голота
Нумерофобия
 – страх от числа изобщо

Фобии с буква [О]

Обезофобия – страх от напълняване 
Одонтофобия – страх от зъби, търсене на стаматологична помощ и хирургическа интервенция в областта на зъбите 
Одинофобия – страх от болка 
Оенофобия – страх да пиеш вино 
Озмофобия – страх от телесни миризми 
Ойкофобия – страх от връщане вкъщи след изписването от психиатрична клиника 
Октофобия – страх от числото 8 
Олфактофобия – страх от миризми 
Омброфобия – страх от дъжд и да не попаднеш под дъжда 
Омметафобия – страх от очи 
Онейрогмофобия – страх от мокри сънища 
Онейрофобия – страх от сънища 
Ономатофобия – страх от повтаряне на определена дума или име 
Опиофобия – страх да лекуваш и да изписваш рецепти на болните 
Оптофобия – страх да отваряш очи 
Орнитофобия – страх от птици 
Ортофобия – страх от собственост 
Остранконофобия – страх от мекотели и ракообразни без черупки 
Офидиофобия – страх от змии 
Офталмофобия – страх да не бъдещ наблюдаван 
Охлофобия – страх от тълпи
Охофобия -постоянен страх от превозни средства

Фобии с буква [П]

Пагофобия – страх от студ и лед 
Панофобия – страх от всичко 
Патофобия – страх от страдание и болест 
Папафобия  – страх от римския папа 
Папиропфобия – страх от хартия 
Паралипофобия – страх от пренебрегване на задължения и отговорности 
Парафобия – страх от сексуални перверзии 
Паразитофобия – страх от паразити 
Параскаведекатриафобия – страх от петък 13 
Партенофобия – страх от девствени, млади момичета 
Партурифобия – страх от раждане 
Патройофобия – страх от наследстевност и наследствени болести 
Педикулофобия – страх от въшки 
Педиофобия – страх от детски играчки и кукли 
Пекатофобия – страх от прегрешения или  въображаеми престъпления 
Пелаграфобия – страх от пелагра 
Пеладофобия – страх от плешиви хора         
Пениафобия – страх от бедност 
Пентерафобия – страх от свекърви и тъщи 
Пирексиофобия – страх от треска 
Пирофобия – страх от огън 
Плакофобия – страх от надгробни плочи 
Плутофобия – страх от богатство 
Плувиофобия – страх от дъжд 
Пнеуматифобия – страх от  духове 
Пнигофобия – страх от задушаване 
Погонофобия – страх от хора с бради 
Пойнефобия – страх от наказание 
Покрескофобия – страх от напълняване, страх от увеличаване на теглото 
Полизофобия – страх от полиомиелит 
Политикофобия – страх от политици 
Полифобия – страх от много неща 
Понофобия – страх от преуморяване и болка 
Порфирофобия – страх от лилав цвят 
Потамофобия -страх от реки.Страхът може да възникне при наблюдението на стремителното движене на водата 
Потофобия – страх от алкофол 
Прозофобия – страх от прогрес 
Проктофобия – страх от ректум 
Пселизмофобия – страх от заекване 
Психофобия – страх от ума и душата 
Психрофобия – страх от студа 
Птеромерханофобия – страх от летене 
Птеронофобия – страх от птичи пера
Пупафобия – страх от марионетки

Фобии с буква [Р]

Рабдофобия – страх от наказание, биене с пръчка  или остро критикуване 
Радиофобия – страх от радиация, рентгенови снимки 
Рандиафобия – страх от жаби 
Ректофобия – страх от ректум и болестите, свързани с него 
Рипофобия – страх от дефекация 
Ритиофобия – страх от бръчки 
Рубофобия – страх от мръсотия
Русофобия – страх от руснаци

Фобии с буква [С]

Сатанофобия – страх от сатаната 
Сармасофобия – страх от любовната игра 
Самхаинофобия – страх от празника Вси светии 
Ситофобия – страх от храна 
Скабиофобия – страх от краста 
Скатофобия  – страх от фекалии 
Скелерофобия – страх от лоши мъже и крадци 
Сциофобия – страх от сенки 
Сколецифобия – страх от червеи 
Сколионофобия – страх от училише 
Скопофобия – страх да не те наблюдават 
Скотомафобия – страх от слепота 
Скотофобия – страх от тъмнина 
Скриптофобия – страх от писане на публично място 
Селахофобия – страх от акули 
Селафобия – страх от светлинни блясъци 
Селенофобия – страх от луната 
Сеплофобия – страх от гниещи вещества 
Сескуипедалофобия -страх от дълги думи 
Сексофобия – страх от противоположния пол 
Сидеродромофобия – страх от влакове 
Сидерофобия – страх от звезди 
Симболофобия – страх от символи 
Симетрофобия – страх от симетрия 
Сингенезофобия – страх от роднини 
Синистрофобия – страх от неща, които се намират вляво от тялото 
Сифилофобия – страх от сифилис 
Снейкофобия – страх от змии 
Сомнифобия – страх от заспиване 
Сотериофобия – страх от зависимост от другите 
Соцерофобия – страх от родителите на съпругата или съпруга 
Социофобия – страх от негативна оценка  в социалните контакти 
Софофобия – страх от учене 
Спейсфобия – страх от безвъздушното пространство 
Спектрофобия – страх от духове и призраци 
Сперматофобия – страх от микроби 
Спинофобия – страх от СПИН 
Сфексофобия – страх от оси 
Стазибазифобия – страх от  стоене и ходене 
Стаурофобия – страх от разпятия и кръстове 
Стенофобия – страх от тесни неща
Стигиофобия – страх от ада

Фобии с буква [Т]

Таасофобия – страх от седене 
Тахофобия – страх от скорост 
Таениофобия – страх от тения 
Таласофобия – страх от морета 
Танатофобия – страх от умиране или смъртта 
Тапинофобия – страх да не си заразен 
Таурофобия – страх от бикове 
Тафефобия – страх да не бъдеш погребан жив 
Театрофобия – страх от театри 
Тевтофобия – страх от всичко немско 
Теологикофобия – страх от теология 
Теофобия – страх от богове и религия 
Термофобия – страх от топлина 
Технофобия – страх от технологии 
Текстофобия – страх от определени тъкани 
Телефобия – страх от определени планове или религиозни ритуали 
Тенатофобия – страх от тетанус 
Тератофобия – страх от уроди 
Тестофобия – страх от правене на тестове 
Токофобия – страх от бременност и раждане 
Токсифобия – страх от отрова или случайно отравяне 
Томофобия – страх от хирургически операции 
Тонитрофобия – страх от гръмотевици 
Топофобия – страх от определени места или ситуации, като сценична треска 
Травматофобия – страх от нараняване 
Тремофобия – страх от треперене 
Трипанофобия – страх от инжекции и от нараняване 
Трискайдекафобия – страх от числото 13         
Трихинофобия – страх от трихинелоза 
Трихопатофобия – страх от коса 
Тропофобия – страх от правене на промени 
Туберкулофобия – страх от туберкулоза
Тиранофобия – страх от тирани

Фобии с буква [У]

Уранофобия – страх от рая и страх от гледане в небето
Урофобия – страх от  урина и от уриниране

Фобии с буква [Ф]

Фагофобия – страх от гълтане 
Фалакрофобия – страх ог оплешивяване 
Фалофобия – страх от пенис, особено, когато е в еректирало  състояние 
Фармакофобия – страх от взимане на лекарства 
Фебрифобия – страх от треска и висока температура, страх от грип 
Фенгофобия – страх от дневна светлина и от слънчевата светлина изобщо 
Фазмофобия – страх от духове, дяволи и призрачни същества         
Фелинофобия – страх от котки 
Филемафобия – страх от целуване 
Философобия – страх от философия 
Филофобия – страх да  се влюбиш 
Фобиофобия – страх от фобии 
Фобофобия – страх от показване симптоми на страх 
Фонофобия – страх от разговори по телефона 
Фотоауглифобия – страх от силна светлина 
Фотофобия – страх от светлина изобщо. Непоносимост към светлина 
Франкофобия – страх ог французи и от всичко френско 
Фригофобия – страх от студени неща 
Фронемофобия  – страх от мислене 
Фтизиофобия – страх от туберкулоза
Фгириофобия – страх от въшки

Фобии с буква [Х]

Хаетофобия – страх от коса 
Хадефобия – страх от ада         
Хагиофобия – страх от светци и свети неща 
Хайрофобия – страх от проявяване на положителни емоции, веселие в неподходяща обстановка 
Хамартофобия – страх от прегрешение 
Харпраксофобия – страх от ограбване 
Хафефобия – страх от докосване 
Хедонофобия – страх да изпиташ удоволствие 
Хеленологофобия – страх от сложна научна терминология /гръцка терминология/ 
Хелмингофобия – страх от инфектиране с червеи 
Хелиофобия – страх от слънцето 
Хематофобия  – страх от кръв         
Хемофобия – страх от химикали и от работа с химически вещества 
Херофобия – страх от веселба 
Херпетофобия – страх от влечуги 
Хетерофобия – страх от противоположния пол 
Хигрофобия – страх от течности и влага 
Хидраргиофобия – страх от лекарства, съдържащи живак 
Хидрофобия – страх от вода 
Хиелофобия – страх от стъкло 
Хиерфобия – страх от свещеници и свещени неща 
Хилефобия – страх от материализъм или епилепсия 
Хилофобия – страх от гори 
Хионофобия – страх от сняг 
Хипенгиофобия – страх от отговорност 
Хипнофобия – страх от заспиване или от хипнотизиране 
Хипопотомомонстросесквипедалиофобия – страх от къси думи 
Хипсифобия – страх от височина 
Хираптофобия – страх от докосване 
Хирофобия – страх от ръце 
Хихофобия – страх от коне 
Хобофобия – страх от  просяци и безделници 
Ходофобия – страх от пътешествия 
Холерофобия – страх от гняв и холера 
Хомиклофобия – страх от мъгла 
Хомилофобия – страх от проповеди 
Хоминофобия – страх от мъже 
Хомофобия – страх от еднообразие, монотонност или хомосексуалност 
Хохрофобия – страх от огнестрелно оръжие 
Хормефобия -страх от удар 
Хорофобия – страх от танцуване 
Хрометофобия – страх от пари, страх да се докоснеш до тях 
Хромофобия – страх от цветове
Хронофобия – страх от времето и часовници

Фобии с буква [Ц]

Ценофобия – страх от празни стаи 
Цибофобия – страх от храна
Циклофобия – страх от велосипеди

Фобии с буква [Ч]

Чеймофобия  – страх от студа

Фобии с буква [Ю]

Юдофобия – страх от евреи

Фобии с буква [Я]

Японофобия – страх от японци и всичко свързано с Япония 
Ятрофобия – страх от лекари

Сексуални фобии

Еротофобията е много разпространена секс-фобия, която предполага страх от всичко свързано със секса.
Коитофобията (Гемнофобия) е страх от полов акт.
Менофобията е страх от менструация.
Еуротофобията се развива при хора, които имат страх от женски полови органи.
Партенофобията е страх от млади девствени момичета.
Онейрофобията е фобия от секс-сънища.
Итифалофобия или формикофилия е страх от съзерцаване или мисли за еректирал пенис, страх от ерекция.
Медомалакуфобията е страх от загуба на ерекция, тази фобия е характерна само при мъжете