Можете да копирате статии от Psihologat.com, само ако добавите активен линк към самата взета от вас статия. Условия ПолзвайкиPsihologat.com, вие се съгласявате с Условията за ползване на този сайт, както и с всички приложими закони и регулации. Ако не сте съгласни с което и да било от тези условия, достъпът ви до този сайт трябва да бъде преустановен от ваша страна. Материалите в този уебсайт са защитени и са със запазени авторски права. Права на потребителя След като бъде заплатена сумата за консултация, потребителя трябва да запази час за провеждането й. При закъснение над 15 минути или неявяване, консултацията се счита за използвана. Потребителят няма право:
  1. Да променя или копира материалите.
  2. Да използва материалите за търговска цел или да ги предоставя за обществено ползване(търговско или не).
  3. Да присвоява каквито и да било материали от сайта
  4. Да премахва нотациите за авторско право или други от материалите.
  5. Да споделя материалите с който и да било друг потребител или да ги споделя, като ги качва на друг сървър.
Ако се наруши което и да било от гореизброените, на потребителя се забранява ползването на материалите, които е изтеглил, и се задължава да ги заличи от компютъра си веднага. Отговорност Материалите на сайта се предлагат „както са (as is)“. Не се дават каквито и да било гаранции, изразени или не, като последното елиминира каквито и да било други гаранции. Сайтът не гарантира за точността на материалите, както и резултатите или надеждността от ползването им. Ограничения Сайтът или собствениците му не могат да бъдат отговорни по какъвто и да било начин, за каквито и да е щети (включително щети от загуба на данни или печалба), произлизащи от ползването или невъзможността за ползване на материали от сайта. Грешки Материалите на сайта могат да съдържат технически, печатни и други грешки. Сайтът не дава гаранции, че който и да било от материалите на сайта е точен, пълен или актуален. Промени по материалите могат да се правят по всяко време, без уведомление, но сайтът не е задължен да прави такива промени. Ползвайки този сайт вие се съгласявате с Условията за ползване. Промени по тези условия могат да се правят по всяко време, без уведомление.