Кратък списък на фобиите

Кратък списък на фобиите

Фобиите представляват силен, продължителен и ирационален страх от определени предмети, дейности, хора или ситуации, характеризиращ се с необосновано безпокойство за потенциална опасност и предизвикват паническо и парализиращо поведение.  В ежедневието често чуваме думата „фобия“. Хората свързват този термин с безпокойството и обикновено го ползват като синоним за страх. Въпреки че фобиите са наистина обвързани със страха, тяхното обяснение е много по-различно от ежедневната употреба на думата. Понятието „фобия“ произлиза от гръцкото „фобос“, което значи страх, паника, ужас, бягство и се свързва с тревожни състояния, които до такава степен влияят на поведението на човек, че пречат на нормалния му живот. Аблутофобия - страх от миене  и къпане. Както повечето страхове аблугофобията е създадена в подсъзнанието като защитен мефанизъм  Авиофобия - страх от летене  Агирофобия - страх от улици или страх от пресичане на улици …
Виж още